Sekcja Piłki Nożenj
Stadion

Ulokowany na północnym wylocie z miasta, główny stadion dysponuje dwiema trybunami, zbudowanymi niemal od podstaw w 2009 roku. Główna na północy mieści 700 osób, podczas gdy przeciwległa południowa – 396.

SEKCJA KickBoxingu

Zajęcia prowadzi Janusz Wielgosz - instruktor kickboxingu od ponad 30 lat, posiadacz stopnia mistrzowskiego 1DAN w kickboxingu, sędzia klasy międzynarodowej oraz egzaminator związkowy Polskiego Związku Kickboxingu.

SPONSOR STRATEGICZNY

1 agrimasz

Z A W I A D O M I E N I E

24. 01. 24

Z A W I A D O M I E N I E

o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym KS POLONIA PASŁĘK

Uprzejmie informujmy, że Zarząd KS POLONIA PASŁĘK zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 8 luty 2024 r. o godz. 17.00

Miejsce: Sala Rycerska Urzędu Miejskiego w Pasłęku

Proponowany przebieg Zebrania:

Część Sprawozdawcza

 1. Otwarcie.
 2. Powołanie przewodniczącego, sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 2020 – 2024.
 5. Sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia w latach 2020 – 2024.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2020 – 2024
 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za lata 2020 – 2024
 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi za lata 2020 – 2024.

Część Wyborcza

 1. Prezentacja Kandydatów na Prezesa i  Członków Zarządu Stowarzyszenia na 2024-2028 rok.
 2. Dyskusja nad  programem
 3. Powołanie komisji wyborczej.
 4. Przeprowadzenie wyborów Prezesa i Członków Zarządu Stowarzyszenia w związku z upływającą kadencją dotychczasowego Zarządu.
 5. Przeprowadzenie wyboru Komisji Rewizyjnej
 6. Wolne wnioski, dyskusja
 7. 14 Zamknięcie zebrania

Warunkiem czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu jest opłacenie składek członkowskich w wysokości 60 PLN za każdy rok 2020-2024  ( z dopiskiem składka członkowska). Wpłat prosimy dokonywać na konto:

18 8313 0009 0000 9683 2000 0010

Będzie istniała możliwość uregulowania składki gotówką przed rozpoczęciem zebrania

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

 Zarząd Klubu

Do góry