SPONSOR STRATEGICZNY

1 agrimasz

RODO

20. 06. 09

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy,  iż:

 • Administratorem Danych Osobowych Państwa oraz Państwa dzieci jest Klub Sportowy Polonia, z siedzibą w Pasłęku ul. Kraszewskiego 2, KRS:0000029962, NIP:5782556977, REGON:170759380,  (dalej: „Klub", „ADO”);
 • Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane Osobowe Państwa oraz Państwa dzieci będą udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 • Dane Osobowe Państwa oraz Państwa dzieci mogą być udostępniane:
  • odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie Regulaminów zawodów określanych przez ich organizatorów;
  • podmiotom będących organizatorami imprez, w których Klub będzie brał udział;
  • pracownikom Klubu, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  • organom publicznym oraz organom samorządu lokalnego, w związku z finansowym wsparciem działalności statutowej Klubu;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Klubu usługi informatyczne, obsługę księgową
   i kadrową;
  • firmom ubezpieczeniowym, transportowym i innym, w zakresie działalności statutowej Klubu;
  • innym odbiorcom Danych Osobowych np. Ministerstwu Sportu i Turystyki jako dofinansowującemu działalność statutową Klubu.
 • Dane Osobowe Państwa oraz Państwa dzieci będą przechowywane w okresie członkostwa Państwa i Państwa dzieci w Klubie. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody na przetwarzanie i udostępnianie Danych Osobowych Państwa oraz Państwa dzieci, skutkowało będzie wykluczeniem udziału Państwa dzieci w zawodach oraz imprezach, w których Klub będzie brał udział oraz organizowanych przez Klub.
 • Dane Osobowe Państwa oraz Państwa dzieci po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi Klub przepisami archiwalnymi np. okres obowiązujący przy rozliczeniu dotacji.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Udzielenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Państwa oraz Państwa dzieci jest dobrowolne.
 • ADO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane. ADO nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Do góry